Projecten

Hieronder een kleine greep uit de vele projecten die door ons zijn gedaan of waar wij een grote rol in gespeeld hebben.

Weten wat we voor jouw project kunnen betekenen?

Contacteer ons gerust om te bekijken wat we voor u kunnen betekenen.

Testtoren regenwaterafvoer

Een meet- en regelsysteem gebaseerd op meerdere CompactDAQ systemen voor het uitvoeren van onderzoek aan hemelwaterafvoersystemen voor grote gebouwen.

Lees meer >

HCCP PCB Test framework

Een functionele test setup gebaseerd op meerdere identieke teststations met een TestStand omgeving die elk alle typen producten van de klant kunnen testen. Teststations kunnen hierbij onafhankelijk van elkaar werken. Testdata wordt centraal opgeslagen in een database.

Lees meer >

BOB - Body Opponent Bag

BOB is een applicatie ontwikkeld voor gebruik bij een onderzoek met als doel de risico's van impulsieve agressie te begrijpen.
In de applicatie wordt gebruik gemaakt van een NI DAQ device om 8 krachtsensoren in te lezen.

Lees meer >

EEG/ECG Data Acquisitie

PSY-DAQ is een applicatie ontwikkeld in opdracht van Maastricht University met het primaire doel om EEG (Elektro-encefalografie, meting van de elektrische activiteit in de hersenen) metingen te verrichten bij ratten.

Lees meer >

CIMS Testopstelling

Een automatische testopstelling voor het parallel kalibreren en testen van 8 sensoren voor positiemeting op hydraulische cilinders.
Een zeer veelzijdige opstelling op basis van een NI LabVIEW applicatie met een FPGA kaart in combinatie met R-Series chassis en C-Series modules voor de data-acquisitie.

Lees meer >

Object Recognition Test

De Object Recognition Test is een vision applicatie ontwikkeld in National Instruments LabVIEW met de Vision Development Module. De applicatie wordt gebruikt bij onderzoek naar het effect van medicatie op het brein.
Hiertoe wordt met een camera een proefdier gevolgd en het gedrag geregistreerd.

Lees meer >